Apakah sistem ekonomi dunia yang adil?

sistem ekonomi

Sistem ekonomi dunia kini mengalami penderitaan sejak munculnya wabak korona yang melanda banyak dan hampir semua negara di dunia.

Beberapa negara telah mengumumkan bahawa terdapat kemelesetan ekonomi yang berkembang secara negatif dalam beberapa suku terakhir.

Dalam pasaran dan ekonomi global yang kompleks sekarang ini, di tengah persaingan bebas antara negara, negara telah memaksa sebilangan negara untuk mengalami keadaan buruk kerana kesilapan dalam menguruskan ekonomi dan kewangan mereka.

Panggil salah satunya adalah Venezuela, dilaporkan bahawa negara ini muflis kerana beban hutang yang tinggi dan tidak dapat membayarnya.

Negara lain yang merupakan negara termiskin di dunia kebanyakannya berasal dari benua Afrika, misalnya Niger, Malawi, Eritrea, Burundi, dan Sudan selatan.

Negara-negara ini mempunyai pendapatan per kapita yang rendah, walaupun Afrika mempunyai sumber semula jadi yang kaya. Maka adakah langkah-langkah yang diambil oleh PBB telah memenuhi tujuan untuk keadilan ekonomi dan kewangan?

Mungkin sukar untuk membuat keadilan yang adil, tetapi ketaksamaan yang terlalu besar juga merupakan kisah yang menyedihkan. Ketika di negara-negara kaya orang makan dengan baik dan tidur nyenyak, di bahagian lain dunia banyak orang masih mencari makanan di tong sampah.

tenkofx logo

Work from home CFD, forex trading online with TenkoFX

TenkoFX broker regulated by IFSC Belize

Open an account or try Demo account.

Definisi ekonomi dan kewangan

Ekonomi dan kewangan adalah perkara dengan definisi yang berbeza, tetapi keduanya saling berkaitan antara satu sama lain. Ekonomi adalah sains sosial yang mengkaji pengurusan barang dan perkhidmatan dengan skop yang luas. Termasuk masalah pengeluaran dan penggunaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sementara itu, kewangan adalah kajian mengenai pengurusan dana atau pengurusan kewangan.

Ekonomi

Ekonomi merujuk kepada cabang pengetahuan yang menganalisis cara seseorang membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan dana dengan menggunakan sumber produktif yang terhad dan pelbagai tujuan.

Ini adalah dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan dari masa ke masa dan menyebarkannya untuk penggunaan.

Baik sekarang dan masa depan di kalangan banyak pengguna di masyarakat sehingga terdapat penggunaan yang optimum.

Dalam istilah yang lebih baik, Ekonomi mementingkan pengeluaran, pengedaran, penggunaan barang atau perkhidmatan, pemindahan kekayaan dan semua faktor lain yang mempengaruhinya.

Ia mengkaji bagaimana sumber daya produktif terhad diperuntukkan untuk kegunaan yang berbeza di sebuah negara.

Serta menilai proses di mana kapasiti produktif sumber daya ini dapat ditingkatkan.

Selain itu, ia juga mengambil kira faktor-faktor yang mengakibatkan turun naiknya tahap penggunaan sumber ini.

Ini bertujuan untuk menganalisis, bagaimana ekonomi berfungsi dan bagaimana ejen (orang) berinteraksi di pasaran dan membuat keputusan. Ini mengembangkan pendekatan saintifik yang memudahkan dalam memahami, menganalisis dan menyelesaikan pelbagai masalah ekonomi dengan bantuan pelbagai langkah, model dan kerangka kerja, untuk menyelesaikannya, yang berlaku dalam situasi yang berbeza.

Kewangan

Kewangan sering dianggap sebagai “ilmu wang”. Ini adalah aktiviti yang berkaitan dengan perancangan, perolehan, penggunaan, pengurusan dan pengendalian dana untuk perniagaan atau entiti lain. Pada dasarnya, ia bertujuan untuk menukar dana yang disimpan atau dikumpulkan menjadi kegunaan produktif, sehingga menghasilkan lebih banyak wang darinya.

Kewangan adalah kajian mengenai peruntukan aset yang optimum, iaitu pelaburan yang dibuat oleh organisasi atau individu sehingga akan menghasilkan pulangan setinggi mungkin dari masa ke masa.

Kewangan adalah mengenai mengurus dana, iaitu peredaran wang, memanfaatkan dan memberikan kredit, aktiviti pasaran modal, aktiviti pelaburan dan perbankan. Ia menekankan aliran wang, turun naik kadar faedah, kenaikan / penurunan harga, variasi pasaran, dll. Dan ia berkisar pada tiga perkara iaitu wang, masa dan risiko yang terlibat.

Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah komponen yang digunakan oleh setiap negara, baik pemerintah atau swasta, untuk mengatur semua kegiatan ekonomi di negara itu, berdasarkan prinsip yang diterapkan oleh negara tersebut. Untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat negara itu.

Dalam menjalankan sistem ekonomi, setiap pemerintah atau negara memerlukan pelbagai elemen. Terdiri daripada kerajaan, pengeluar, pengguna, bank dan komponen lain yang membantu menjalankan sistem ekonomi.

Fungsi Sistem Ekonomi

 • Menggalakkan pengeluaran barang dan perkhidmatan di sebuah negara.
 • Menyelaraskan setiap aktiviti individu dengan ekonomi.
 • Susun hasil pengeluaran agar dapat diagihkan secara merata ke semua lapisan masyarakat.
 • Membuat mekanisme pengagihan barang dan perkhidmatan berjalan lancar.

Konsep Sistem ekonomi yang wujud di dunia

Dalam merealisasikan tujuan mereka, negara akan menggunakan sistem ekonomi masing-masing, dan terdapat beberapa jenis sistem ekonomi yang berlaku dan digunakan oleh negara-negara di dunia.

Sistem ekonomi adalah seperti berikut:

 • Sistem Ekonomi Tradisional.
 • Komando / Sosialis / Sistem Ekonomi Berpusat.
 • Sistem Ekonomi Pasaran / Liberal / Kapitalis.
 • Sistem Ekonomi Campuran.

#Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat dari generasi ke generasi yang bergantung pada faktor pengeluaran sebagaimana adanya.

Dalam sistem ekonomi tradisional, ia mempunyai kelebihan dari segi semangat kekeluargaan dan kejujuran setiap individu dalam memenuhi keperluan harian.

Walaupun sistem ekonomi ini hampir pupus, ia masih berlaku terutama di kawasan luar bandar kecil. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah seperti berikut:

 • Masyarakat masih bergantung pada produk semula jadi dan tenaga kerja manusia sebagai modal utama untuk kegiatan ekonomi.
 • Kerajaan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi dan hanya berperanan menjaga ketenteraman awam.
 • Tujuan utama aktiviti ekonomi adalah untuk memenuhi keperluan dan bukan untuk keuntungan.
 • Dalam aktifitas ekonomi, masyarakat masih terikat dengan tradisi dan budaya.
 • Cara membuat pengeluaran masih sangat mudah dengan belajar dari generasi ke generasi dari generasi sebelumnya sehingga produktiviti yang dihasilkan sangat rendah.
 • Jenis pengeluaran masih berdasarkan keperluan dan kemampuan.
 • Tidak ada pembahagian kerja yang jelas kerana kegiatan ekonomi (berkebun, memelihara ternakan, pertanian) dijalankan secara bebas atau bersama.
 • Hubungan masyarakat adalah kekeluargaan dan tolong menolong.

Negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional termasuk Indonesia di beberapa kampung di Papua dan Nduga masih menggunakan sistem ini. Afrika Tengah, Malawi dan Ethiopia.

#Sistem Ekonomi komando/sosialis/terpusat

Sistem ekonomi berpusat adalah sistem di mana peranan pemerintah adalah untuk menguasai kekuasaan dalam mengatur kegiatan ekonomi.  Kawalan ekonomi dilaksanakan melalui sekatan aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

Sistem ekonomi arahan mempunyai ciri-ciri berikut:

 • Semua kemudahan dan kemudahan pengeluaran dikendalikan sepenuhnya oleh Negara
 • Negara adalah pengatur dan penentu semua kegiatan ekonomi, termasuk pengeluaran, pengedaran, penggunaan, dan penetapan harga dan sebagainya.
 • Hak individu (atau swasta) tidak diiktiraf sama sekali sehingga tidak ada kebebasan dalam aktiviti.

Dalam sistem perintah, penguasaan akan dilihat dengan jelas untuk sumber daya yang berharga, kerana sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikendalikan oleh pemerintah dan sumber lain yang “tidak penting” dapat diuruskan oleh rakyat.

Walaupun begitu, jika pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat maka ada manfaat yang dapat diperoleh seperti mewujudkan bekalan sumber yang sihat milik negara.

Negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi perintah termasuk RRC, Rusia dan negara-negara Eropah Timur.

#Sistem Ekonomi Pasaran / Liberal / Kapitalis

Sistem ekonomi pasaran / liberal kelihatan lebih sinonim dengan pasaran bebas. Dalam sistem ini, organisasi yang dijalankan oleh masyarakat inilah yang menentukan bagaimana ekonomi akan berjalan, bagaimana bekalan dihasilkan, dan tuntutan apa yang diperlukan.

Sebenarnya, tidak satu negara pun di dunia yang sepenuhnya melaksanakan sistem ini.

Kelebihan terbesar sistem pasaran ini adalah pemisahan pasaran dan pemerintah. Dengan begitu akan mengurangkan dominasi pemerintah. Sehingga kemajuan dan inovasi dapat berkembang dengan lebih cepat.

Dengan sistem ini, ahli perniagaan juga mesti dapat bertindak balas dengan cepat terhadap pelbagai risiko dari pasaran bebas seperti kemungkinan inflasi dan cepat memahami penyebab inflasi.

Beberapa ciri sistem ekonomi pasaran / liberal termasuk:

 • Orang mempunyai banyak kebebasan dalam menjalankan kegiatan atau kegiatan ekonomi
 • Banyak kemudahan dan kemudahan pengeluaran dimiliki oleh individu atau individu
 • Negara ini hanya “penjaga malam”, yang berfungsi hanya sebagai pengawas untuk apa yang berlaku di pasar.

Negara yang menggunakan sistem ekonomi Liberal termasuk Amerika Syarikat, Britain dan Jerman.

#Sistem ekonomi campuran

Sistem ini juga dikenali sebagai ekonomi ganda kerana menggabungkan sistem ekonomi pasaran dan komando.

Hasil sistem campuran ini boleh menjadi sangat besar kerana pemerintah dan pasar bekerjasama untuk menguruskan sumber.

Walaupun begitu, sistem ini juga rentan terhadap masalah, terutama ketika kekuasaan pemerintah meningkat. Ini boleh menyebabkan kawalan berlebihan atau kesukaran akses dan ekonomi yang kurang fleksibel.

Sistem ekonomi campuran dicirikan oleh

 • Sekatan negara terhadap kawalan sektor swasta dalam bidang strategik, yang mengawal kehidupan banyak orang.
 • Di samping itu, pemerintah juga terlibat dalam mekanisme pasaran melalui pelbagai dasar ekonomi dan dasar monetari.
 • Kerajaan juga mengakui hak milik individu dengan syarat tidak merosakkan kepentingan awam.

Negara-negara yang mematuhi sistem ekonomi campuran ini termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Mesir, India.

Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi yang ada

Dari semua sistem ekonomi yang ada, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, apakah kelebihan dan kekurangannya, yang akan dibincangkan seterusnya.

Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional

Walaupun sistem ekonomi tradisional dianggap kuno, ia mempunyai kelebihan yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lain.

Kelebihan

 • Hubungan antara individu dalam masyarakat masih sangat erat dan saling membantu.
 • Tidak ada jurang ekonomi antara orang miskin dan kaya kerana pendapatan mereka cenderung sama rata.
 • Semua aktifi ekonomi berdasarkan kejujuran kerana tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan hidup, bukan untuk mendapatkan keuntungan.
 • Kerajaan hanya bertindak sebagai penyelia dalam sistem ekonomi sehingga tidak ada monopoli oleh pemerintah.
 • Dalam sistem ekonomi ini, tidak ada inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang wujud dalam sistem ekonomi lain.

Kekurangan

 • Hasil pengeluaran terhad atau sangat sedikit kerana masih dilakukan secara manual (tidak menggunakan teknologi canggih).
 • Tamadun yang dicapai adalah statik kerana pemikiran tidak dikembangkan.

Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando/terpusat/sosialis

Walaupun pemerintah banyak campur tangan dalam sistem ini, itu sebenarnya tidak membuat negara kehilangan wang. Oleh itu, berikut ini akan menerangkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi sosialis:

Kelebihan

 • Pembangunan diagihkan secara merata kerana semuanya dirancang dan dilaksanakan secara berpusat.
 • Kesejahteraan dibahagi sama rata.
 • Pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua kegiatan ekonomi adalah Kerajaan.
 • Pengawasan dan pengawalan dapat dilakukan dengan sangat mudah kerana pemerintah melakukannya.

Kekurangan

 • Orang tidak dibenarkan membuat atau menjalankan aktiviti ekonomi berdasarkan kehendak mereka.
 • Banyak pasaran gelap terbuka. Kerana peraturan pemerintah sangat ketat sehingga orang merasa kurang makmur.
 • Negara sentiasa dianggap betul dan semua keputusan mesti dilaksanakan.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal / Kapitalis/Pasaran

Walaupun sistem ekonomi Liberal mempunyai konotasi negatif, sistem ini juga mempunyai kelebihan termasuk:

Kelebihan

 • Tidak ada penekanan terhadap kreativiti masyarakat sehingga inisiatif dan inovasi berjalan dengan cepat.
 • Terdapat beberapa pasar gelap yang terbuka kerana kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, yang bermaksud bahawa orang tidak perlu menyembunyikan apa-apa.
 • Peraturan pemerintah tidak menyekat kebebasan warga negara untuk melakukan kegiatan ekonomi
 • Kemakmuran masyarakat disebabkan oleh persaingan yang sangat agresif yang berlaku sehingga masyarakat mendapat kelebihan daripada persaingan ekonomi.

Kekurangan

 • Terdapat penindasan bagi yang lemah, yang menunjukkan amalan yang tidak sihat.
 • Sistem ekonomi pasaran sering mengakibatkan monopoli bagi individu atau syarikat swasta tertentu yang boleh membahayakan masyarakat.
 • Kepentingan awam tidak diambil kira kerana aktiviti ekonomi didasarkan pada usaha mendapatkan keuntungan maksimum.

Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran

Walaupun sistem ekonomi campuran adalah gabungan sistem ekonomi berpusat dan liberal, ia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan

 • Kewujudan sektor ekonomi yang dikendalikan oleh kerajaan yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat.
 • Kewujudan hak individu atau persendirian yang diakui dengan jelas.
 • Harga lebih mudah dikawal.

Kekurangan

 • Peranan pemerintah lebih berat daripada sektor swasta.
 • Kemunculan rasuah, kolusi dan nepotisme dalam kerajaan adalah kerana banyak sektor pengeluaran lebih menguntungkan bagi pemerintah, sementara pengawasannya masih minimum.

Analisis ekonomi dunia semasa

Dari empat jenis sistem ekonomi yang disebutkan di atas, tidak semuanya dapat mengawal sepenuhnya sistem ekonomi dunia.

Dominasi Amerika dengan sistem liberal

Walau bagaimanapun, sistem ekonomi Liberal telah berkembang sejak tahun 1870-1900. Konsep ekonomi liberal dicipta oleh Adam Smith atau French Physiocrats.

Sistem ini membawa kepada kebebasan individu untuk mengembangkan sumber pengeluaran, mengakibatkan syarikat besar menjadi monopoli dalam perniagaan mereka.

Amerika adalah salah satu negara dengan sistem ekonomi Liberal yang menunjukkan bahawa ia adalah negara maju dengan teknologi yang dikembangkan oleh sektor swasta yang merupakan wilayah dari beberapa negara lain.

Penguasaan negara ini ke atas dunia sangat besar dan bertindak sebagai polis dunia. Mata wang USD adalah mata wang yang banyak digunakan di dunia sebagai penanda aras harga standard dalam skala ekonomi antarabangsa.

Sistem terpusat China mengancam dominasi Liberal

Namun, penguasaan Amerika ketika ini nampaknya berada di bawah ancaman dari China, yang menggunakan sistem ekonomi berpusat / sosialis.

Beberapa pakar ekonomi mengatakan bahawa China akan menjadi harimau Asia yang akan menggantikan penguasaan Amerika.

Sejak wabak itu melanda dunia, Amerika telah memasuki kemelesetan ekonomi yang memerlukan kerja keras untuk membangun semula ekonominya.

Sementara itu, China dengan berani memberi pinjaman kepada banyak negara termiskin di dunia, dalam jumlah besar.

Beberapa negara telah memohon pinjaman pembinaan semula kerana kesulitan pembayaran.

Tetapi persoalannya ialah apakah China akan dengan mudah menerima permohonan pinjaman pembinaan semula? Dengan sistem ekonomi terpusat, pemerintah dapat mengendalikan negara miskin dengan setuju untuk menyusun semula pinjaman tetapi dengan syarat tertentu.

Sistem ekonomi dunia mana yang sesuai dengan prinsip keadilan?

Sejauh ini, nampaknya tidak ada sistem ekonomi dunia tunggal yang paling adil. Kepentingan kumpulan tertentu masih menjadi batu penghalang untuk mewujudkan ekonomi yang adil.

Ekonomi tradisional akan sukar mengembangkan sumber manusia dan semula jadi. Sistem ekonomi liberal mewujudkan monopoli individu atau kumpulan yang lebih besar. Ekonomi terpusat akan menguntungkan pemerintah, dan menjadi monopoli sumber semula jadi untuk kepentingan mereka.

Mungkin sukar untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil tanpa satu pihak yang dirugikan.

Tetapi baru-baru ini ia muncul di permukaan sebagai ekonomi syariah. maka apa itu ekonomi syariah? Adakah ini dapat mewujudkan sistem ekonomi dunia yang adil?

Sistem ekonomi berasaskan syariah

Memetik penjelasan dari Wikipedia, ekonomi syariah adalah sistem yang mengkaji ekonomi rakyat yang diilhamkan oleh nilai-nilai Islam.

Sistem ekonomi ini berbeza dengan sistem kapitalis / liberal dan berpusat / sosialis. Dalam sistem ekonomi Islam, menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap pekerja miskin, dan melarang pengumpulan kekayaan.

Di samping itu, ekonomi di mata Islam adalah tuntutan kehidupan dan juga saranan yang mempunyai dimensi ibadah yang diterapkan dalam etika dan moral Islam.

Ciri-ciri ekonomi syariah

Ciri-ciri ekonomi Islam merangkumi empat tonggak utama, iaitu perpaduan, kebebasan, keseimbangan dan tanggungjawab.

Prinsip ekonomi syariah

 • Pertama, sumber adalah hadiah atau amanah oleh Allah SWT agar manusia tidak sewenang-wenangnya.
 • Kedua, tidak ada hak milik mutlak.
 • Ketiga, adakah jemaah dapat memacu ekonomi bersama.
 • Keempat, pembahagian kekayaan yang sama, agar tidak ada perbezaan.
 • Kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya dirancang untuk kepentingan masyarakat.
 • Keenam, seseorang yang mempunyai aset tertentu wajib membayar zakat.
 • Ketujuh ekonomi Islam adalah melarang riba dalam bentuk apa pun.

Dalam sistem ekonomi Islam dilarang melakukan monopoli baik dengan menimbun barang sehingga barang menjadi langka di pasar dengan tujuan menjual dengan harga yang banyak. Atau berniaga dengan tujuan memonopoli pasaran.

Konsep ekonomi syariah juga melarang amalan jual beli yang dilarang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Salah satu negara yang menerapkan sistem syariah adalah Arab Saudi, di mana negara ini adalah tempat umat Islam dunia menunaikan haji.

Pemikiran akhir sistem ekonomi dunia

Konsep sistem ekonomi Islam memang menawarkan keadilan untuk pembahagian kekayaan sesuai dengan prinsip Islam. Namun, dalam praktiknya, masih akan ada banyak halangan dan rintangan dengan kepentingan kedua-dua individu dan kumpulan besar dan kecil.

Sistem ekonomi ini masih merupakan wacana yang belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat luas yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama.

Siap berniaga?

Open an account or try Demo account.

Baca artikel lainya

Adab Berniaga Dalam Islam

Dagangan Kebarangkalian Tinggi

Mengapa membeli emas perak sebagai pelaburan?

Apa makna indeks rebalance vs rebalance portfolio?

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *